-En trist dag for Vestfoldelevene

Så er det klart, det blir innført parkeringsavgift på de “bynære” videregående skolene i Vestfold. -En trist dag for Vestfoldelevene, sukker fylkestingsrepresentant Leif Christian Hunskaar.

På dagens møte i fylkestinget ble avgiften innført, og den kommer raskere på plass enn først foreslått. -Krf, Venstre, Sp, Ap og SV fremmet i fylkesutvalget tidligere denne uken, et forslag om at avgiften skulle innføres innen 01.08.13. Dette ble i dag dessverre vedtatt, forteller Hunskaar.

Det er i første omgang såkalte bynære skoler som får avgiften. Det vil da si Greveskogen, Færder, Horten, Sandefjord og Thor Heyerdahl videregående skoler.

Fylkestingsrepresentant Hunskaar kjempet til siste slutt mot avgiften og det var ikke mye om å gjøre at kampen lyktes. Avgiften ble innført med knappes mulig margin, nemlig 20 mot 19 stemmer. -Det er utrolig synd at resultatet ble slik, men sånn går det når de andre partiene svikter elevene og de ansatte totalt, uttrykker Hunskaar engasjert.

Frykter konsekvensene
Hunskaar frykter hvilke konsekvenser dette kan få for elever og lærere. I dagens utgave av Sandefjords Blad advarte både lærere og elever mot innføringen av avgiften. De andre partiene overså dette og sørget for innføring av avgiften. -Dette vil ikke føre til noe drastisk nedgang i antall biler, men heller føre til villparkering og trafikkaos i nærområdene, sier Hunskaar.

Han legger også til at en undersøkelse av forholdene før og etter innføring av parkeringsavgift på fylkeshuset viser at nesten like mange kjører bil, men at mange flere heller velger å parkere andre steder i byen. -Det eneste dette vedtaket medfører er en dyrere og vanskeligere hverdag for elever og ansatte, ikke noe bedre miljø, uttaler Hunskaar.

Hunskaar synes også det kan bli spennende å se hvordan det skal gå når 100-200 elever skal betale parkeringsavgiften mer eller mindre samtidig på morgenen. -Her lukter det fullstendig kaos, anmerkninger og mange som kommer for sent til timen, det er utrolig synd for elevene, sier Hunskaar.

Kampen er ikke over
Hunskaar sier samtidig at kampen mot parkeringsavgiften ikke er over. -Nå er det vedtatt, men jeg håper alle elever fortsetter kampen mot avgiften, det skal i alle fall vi, avslutter Hunskaar.

FrP mot parkeringsagift på VGS

Fylkesformann Leif Christian Hunskaar har denne uken leserinnlegg i Vestfoldavisene om innføringen av parkeringsavgift på de videregående skolene i Vestfold. -FrP er på lag med de ansatte og elevene, skriver Hunskaar.

Saken er oppe til behandling i fylkestinget i dag, les innlegget under.

Parkeringsavgift ved de videregående skolene i Vestfold står i fare for å bli innført dersom Ap, SV, Venstre, Sp, og KrF får det som de vil i fylkestinget 27. september.

Skolene, ansatte og flere elever har nå uttalt seg, dette vil de ikke ha. FrP er på lag med elevene og de ansatte. Vi vil ha en skole som best mulig tilrettelegger for skolens elever og ansatte. FrP vil at eleven skal få mest mulig tid til å fokusere på utdanningen, og det får de ikke med SV sin nye avgift.

At skoleelever har lite å rutte med er ikke noe nytt, og nå vil skolepartiet SV og tidligere nevnte partier straffe elevene som må ta bil til skolen, ved å ta 3000,- i avgifter per år. Avgiften vil smerte, men mange vil likevel fortsette som før, mens andre vil parkere i nærområdene hvor det er gratis. Erfaringer gjort fra fylkeshuset viser at parkeringsavgift har liten effekt.

Til tross for at elever og ansatte får mindre å rutte med og lengre reisetid hver dag vil SV og resten av partiene likevel gjennomføre tiltaket av hensyn til miljøet.

Det de glemmer er at ungdom allerede er flinkest til å gå, sykle og til å reise kollektivt. Av alle reisende hver skoledag utgjør reisende til skole med egen bil ca. 0,8%. Det er altså her SV skal utrette sin miljøpolitikk, ved å ta fra en av de aldersgruppene som har minst fra før.

Det er feil å straffe de som allerede er flinkest til å bruke andre transportmetoder. FrP stemmer nei til denne avgiften og håper de andre partiene tar etter, det er ingen skam å snu.

Leif Christian Hunskaar

Fylkestingsrepresentant

Vestfold FrP

Vil du følge behandlingen av saken om innføring av parkeringsavgift live fra fylkestinget? Trykk her for livestreaming!

Nytt styre i Sande og Svelvik FpU

Mandag 17. september avholdt Sande og Svelvik FpU sitt årsmøte og valgte nytt styre. Svelvikingen Edvard Cook Tansøy (18) ble gjenvalgt som formann og fikk med seg Sandeguttene Jørgen B. Elstad (16) og Kristoffer Weimoth (17) som nestformenn.

Kristoffer Weimoth er glad over å bli valgt, men har stor respekt for oppgaven som møter han i vervet som politisk nestformann og medlemsansvarlig.

Dette var helt i tråd med valgkomitéens innstilling, leder i valgkomitéen Daniel Aas er godt fornøyd med at innstillingen ble fulgt. Alle kandidatene hadde på forhånd gått gjennom lange og tøffe intervjurunder og innstillingen ble sendt ut på høring blant medlemmene. -Etter høringer og intervjuer var det liten tvil om vår innstilling til styre, og det ser ut til at årsmøtet var enig med oss, sier Aas godt fornøyd.

Den gjenvalgte formann Tansøy er veldig fornøyd med sitt nye styre og håper de kan fortsette det gode arbeidet som har blitt lagt ned i perioden som har gått. –Vi må stå på og sørge for at vi blir enda mer synlige i lokalmiljøet enn vi har vært i inneværende periode. Særlig frem mot stortingsvalget i 2013, slår Tansøy entusiastisk fast.

Nyvalgt organisatorisk nestformann og kasserer Jørgen B. Elstad gleder seg til å ta fatt på de nye oppgavene og ser frem til et år med masse aktivitet. –Dette blir et kjempespennende år og jeg ser frem til å samarbeide med det nye styret.

Weimoth nevnte blant annet i sin prestasjonstale at han har brukt mye tid på å sette seg inn i FpUs manifest og lese om politikk.-Dette har gjort at jeg gleder meg til å kjempe for denne politikken, forteller Weimoth Engasjert.

Mens avtroppende kasserer Daniel Aas (t.h.) er mest opptatt av å smile til kameraet, virker det som påtroppende kasserer, Jørgen B. Elstad tenker over det viktige og ærefulle oppdraget med å styre Sande og Svelvik FpUs finanser under overrekkelsen av bankbrikken.

Avtroppende organisatorisk nestformann og kasserer, Daniel Aas ønsker sin etterfølger Jørgen B. Elstad, lykke til. -Jeg er overbevist om at lokallaget kommer til å bli godt drevet i tiden fremover. Jeg ønsker å spesielt å ønske min nye etterfølger lykke til med arbeidsoppgavene, sier Aas med en tåre i øyekroken.

Kontaktinfo til det nye styret kan du finne her

Månedens FpUer for juni

På Vestfold FpUs medlemskveld i Tønsberg som handlet om medlemsverving, ble månedens FpUer for juni kåret. Vinneren ble Kristoffer Weimoth fra Sande. -Utrolig morsomt, var Sandeguttens første kommentar.

Weimoth var meget aktiv i forbindelse med Vestfold FpUs skolebesøk som ble arrangert i juni. Til tross for at han ikke hadde noen formelle verv i FpU-sammenheng deltok han på nesten alle skolebesøk i hele juni! -Dette er en innsats vi setter stor pris på, denne prisen er vel fortjent, forteller medlemsansvarlig og prisutdeler André Bråthen.

Ikke bare deltok Weimoth, men han var også en konstant motivator og gledesspreder på skolebesøkene, han snakket med elever og vervet mange nye medlemmer. For å sette prikken over i’en fulgte han også medlemmene godt opp etter skolebesøkene. -Dette er et godt eksempel på at det å verve kun er halve jobben, og at det er viktig å drive oppfølgning i etterkant, sier en godt fornøyd Bråthen.

Etter prisutdelingen vanket det stor applaus fra salen og tilrop som “fantastisk jobbet, Kristoffer” og “utrolig fortjent”. -Dette er ord som varmer og motiverer til enda større innsats, avslutter en stolt Weimoth.

Vil ha forhåndsstemming på VGS

Leif Christian Hunskaar (FpU), har i dagens møte i hovedutvalg for utdanning i Vestfold stilt spørsmål om mulighetene for å kunne ha forhåndsstemming ved de videregående skolene i Vestfold ved stortingsvalget. -Jeg håper dette kan la seg gjennomføre, det vil i så fall være bra for demokratiet, sier Hunskaar håpefullt.

Spørsmålet vil bli behandlet av utdanningsdirektøren i Vestfold. Bakgrunnen for Hunskaars forslag er et ønske om mer demokrati og høyere valgdeltagelse blant ungdom. -Vi har den siste tiden sett et økt ungdomsengasjement, likevel burde vi hatt enda høyere valgdeltagelse blant unge enn sist, forklarer Hunskaar som også er formann i Vestfold FpU.

Fylkestingsrepresentanten fra FrP mener det er helt avgjørende for demokratiet at ungdom bruker stemmeretten, da særlig unge. -Ungdommen er fremtiden, derfor er det også viktig at de benytter seg av stemmeretten for å forme nettopp den fremtiden, sier Hunskaar engasjert.

Handler om tilrettelegging

Hunskaar mener det er viktig å legge tingene til rette for ungdommen som skal stemme. -En god måte å legge til rette på er å gi mulighet for å forhåndsstemme i forbindelse med skolevalgene som gjennomføres på skolene uansett, mener Hunskaar.

Hunskaar forteller også at dette tidligere har blitt praktisert ved enkelte skoler, men han tar nå til orde for at dette gjennomføres ved alle fylkets videregående skoler. -Dette er et enkelt tiltak, som kan bidra til å øke valgdeltagelsen blant ungdom. Det er nå på tide å få til en ordning på alle skolene, avslutter Hunskaar.

Nei til parkeringsavgift på VGS

Fylkesformann i Vestfold FpU, Leif Christian Hunskaar, var nylig i radiodebatt mot SVs Ivar Ramberg om innføring av parkeringsavgift på videregående skoler i Vestfold. -Et forkastelig forslag, slår Hunskaar fast.

Saken om parkeringsavgift ved de videregående skolene i Vestfold har vært oppe til behandling i fylkestinget tidligere i år. Det endte med at saken ble sendt tilbake på høring. Administrasjonen har nå kommet med et nytt forslag til vedtak i saken som kommer opp i Fylkestinget 27. september. -Det nye forslaget er enda verre enn det forrige, forteller Hunskaar oppgitt.

Forslaget til fylkesrådmannen innebærer at såkalte “bynære” skoler skal innføre parkeringsavgift ved skolene i løpet av de tre neste årene. Dette vil ramme Greveskogen, Færder, Thor Heyerdahl, Sandefjord og Horten videregående skoler. -Dette er totalt uakseptabelt, administrasjonen tror tydeligvis at miljøet skal reddes ved å innføre en avgift for elevene, sier Hunskaar som er skuffet over forslaget.

Ikke overraskende er SV blant forslagets støttespillere, dette gav også fylkestingsrepresentant Ivar Ramberg (SV) inntrykk av i forrige ukes radiodebatt. Han mente forslaget ville bidra til lavere klimagassutslipp og et bedre miljø. -Det som er viktig i denne saken er ikke miljø, men elevene. Saken her er at “skolepartiet” SV ønsker å straffe de som møter på skolen og bidra til økt frafall, kontret Hunskaar direkte på NRK-Vestfoldsendinga.

Hunskaar var tydelig oppgitt over konsekvensene dette ville få for elevene, og kunne heller ikke forstå SVs miljøargument. -Det fremstår som dette tiltaket skal redde verden. Da er det jo litt morsomt at skoleelever som kjører bil til skolen ikke engang utgjør en prosent av antall reisende i Vestfold, forklarer Hunskaar som også henviser til at ungdom er blant de beste både på bruk av kollektivtransport, sykkel og egne bein som fremkomstmiddel.

Hunskaar, som også er fylkestingsrepresentant for FrP håper han nå en gang for alle får fylkestinget med på å si nei til dette elevranet og lærerlønnskuttet. Innføring av parkeringsavgift ville rammet både lærere og elever veldig skjevt, jeg synes man skal sette pris på at elevene faktisk møter opp på skolen, fremfor å nærmest bøtelegge dem for å møte opp, avslutter Hunskaar.

Månedens FpUer for mai

Jørgen B. Elstad (t.h. på bildet) ble på skatteaksjonen til Vestfold FpU overrakt prisen som månedens FpUer for mai. -Dette var overraskende, sa en stolt, men overrasket Elstad etter utdelingen.

Formannstrioen som delte ut prisen la avgjørende vekt på at Elstad har vervet medlemmer i tillegg til å ha deltatt meget aktivt i Sande og Svelvik FpUs utviklingsprogram, for å utvikle nye talenter og kommende tillitsvalgte. -Jørgen har vist en fantastisk innsats og stått på for FpU, forteller medlemsansvarlig André Bråthen (t.v på bildet).

Jørgen endte da opp som historiens andre vinner av prisen månedens FpUer.

Ikke bare flaskepant som er viktig for miljøet

Sande og Svelvik AUF foreslo nylig å øke panten på flasker. Sande og Svelvik FpU svarer med å foreslå økning i vrakpanten på biler og fjerne engangsavgiften på nye biler. -Hadde vår politikk vært gjeldende ville vi fått mindre CO2-utslipp og mindre lokale utslipp, skriver formann Edvard Cook Tansøy.

Mandag 23. Juli hadde Mohammed Wahib (AUF) et leserinnlegg i Tønsbergs Blad hvor han argumenterte for økning av panten på tomflasker for å ta vare på miljøet.At AUF er opptatt av miljøet er intet nytt, men derimot er det både nytt og bra at de fremmer et tiltak som ikke straffer folk. Det kan virke som om AUF også har forstått at gulrot fungerer vel så bra som pisk i miljøpolitikken.

Vi i Sande og Svelvik FpU ønsker også å ta vare på miljøet. Vi foreslår derfor at vi øker vrakpanten på bil fra 2 000 kr.til 10 000 kr. Vi ønsker å øke vrakpanten, fordi den vil få folk til å levere inn sine gamle vrak slik at de kjøper nye, mer miljøvennlige og mer driftssikre biler.

Økning av vrakpanten vil føre til at bilparken fornyes, sikkerheten bedres og utslippene reduseres. I noen land har vrakpanten vært helt oppe i 20 000 kr. under forutsetning at man kjøper en ny bil som erstatning.

Problemet i dag er at det er alt for mange gamle biler på veien som bruker enormt med drivstoff og slipper ut mye klimagasser, samtidig som de er langt mindre trafikksikre enn nye, moderne biler. Tall fra Statistisk Sentralbyrå i 2010 viste at vi i Norge hadde Europas nest eldste bilpark. Dette virker veldig rart når vi samtidig vet at Norge er blant verdens rikeste land, dermed er det merkelig at folk ikke har råd til å kjøpe seg nyere biler.

Nettopp for at folk skal få råd til å kjøpe nyere biler ønsker FpU å fjerne engangsavgiften, slik at de nye og trafikksikre bilene blir betydelig billigere. Et eksempel er en Volkswagen Passat 2,0 som i dag har en prislapp på 353 000 kr. Med FpUs politikk ville denne bilen blitt 115 000 kr. billigere, inkludert den økte vrakpanten.

Hadde vår politikk vært gjeldende ville vi fått mindre CO2-utslipp og mindre lokale utslipp som skaper pusteproblemer og forurensning i byene, nye og miljøvennlige biler ville blitt allemannseie!

Edvard Cook Tansøy

Formann

Sande og Svelvik FpU

Innlegget kan også leses på Tønsbergs Blads nettsider.

Samlet fylkesting sa ja til brus!

Et samlet fylkesting med Vestfold FpUs formann, Leif Christian Hunskaar, i spissen sa tidligere i dag ja til et forslag som gjør at alle videregående skoler nå selv kan få velge om de vil selge brus eller ikke på skolen. -Dette er en stor dag for FpU, sier Hunskaar.

Underveis i dagens fylkesting ble det klart at ordlyden som ble vedtatt for seks år siden ikke var et forbud, men at dette vedtaket førte til overtolkning av administrasjonen og skoleledelsene. -FpUs innbyggerinitiativ førte til at en fatal tolkningsfeil ble oppdaget, forklarer Hunskaar oppklarende.

-Det nytter

Hunskaar er stolt over at Vestfold FpU er de første som har fremmet et innbyggerinitiativ på lang lang tid. Fylkesordføreren kunne ikke huske sist fylkestinget behandlet et innbyggerinitiativ. -Dette viser at retten til innbyggerinitiativ som er en fundamental rett i et velfungerende demokrati, ikke er nok brukt, jeg håper dette fører til flere innbyggerinitiativ i fremtiden, sier Hunskaar engasjert.

Hunskaar benytter også anledningen til å takke alle som skrev under på innbyggerinitiativet for støtten. -Dagens vedtak er et eksempel på at det nytter å engasjere seg, det hjelper faktisk og vi får til endringer, sier Hunskaar stolt og ydmykt.

Liberalisering

Selv om vedtaket fra 2006 ble opprettholdt, vil det bli store endringer i forståelsen av vedtaket. Dette medfører blant annet at brussalg ikke lenger vil være forbudt for skolene. Altså vil man tolke regelverket mye mer liberalt enn tidligere gjort. Dette er nestformann André Bråthen godt fornøyd med. -Dette er et lite steg for FpU, men et stort steg for fylkeskommunen på veien mot et mer liberalt Vestfold, sier Bråthen avslutningsvis.

Introduksjonskurs i Tønsberg

Vestfold FpU har igjen gleden av å invitere deg til introduksjonskurs torsdag 21. Juni. Vi håper så mange som mulig har tid til å møte opp.

Det blir enkel servering og noe å drikke på.

Foredragsholdere er politisk nestformann i Vestfold FpU, André Bråthen. I tillegg til studieleder i Vestfold FrP, Jan Fredrik Vogt, som også har vært justispolitisk rådgiver på stortinget, og var 1. vara til stortinget for Vestfold FrP i perioden 2005-2009.

Program

18.00-18.10: Velkommen v/ studieleder i Vestfold FpU, Sara Gudim

18.10-18.40: “Brussaken” v/ André Bråthen

18.40-20.00: Skatter og avgifter v/ André Bråthen

20.00-21.00: Innvandring og integrering v/ Jan Fredrik Vogt

21.00-22.00: Justispolitikk v/ Jan Fredrik Vogt

Pauser tas ved behov.

Oppmøte på Tønsberg Rådhus førstkommende torsdag 18:00.

Det tas forbehold om endringer i programmet.