Tønsberg og Omegn FpU startet opp

Vestfold FpUs  fjerde lokallag har nå startet opp. Tønsberg og Omegn FpU omfatter kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Det nye laget fikk med seg et styre på syv med Joakim Jacobsen Lien som formann. -Jeg ser frem til masse aktivitet, dette blir bra, sier den nyvalgte formannen.

Nyvalgt formann Joakim Jacobsen Lien avsluttet årsmøtet, strålende fornøyd etter å ha fått med seg mange engasjerte medlemmer i styret.

Tønsberg og Omegn FpU hadde stiftelsesmøte på Tønsberg Rådhus 25. september. Mange engasjerte medlemmer møtte opp og hele syv personer ønsket å sitte i det nye lokallagstyret. -Det var kjempemorsomt at så mange ønsket å sitte i det nye styret, jeg gleder meg til å samarbeide med alle sammen, forteller Lien stolt og glad.

Stiftelsesmøtet ble avsluttet med pizza og brus, formannsduoen var godt fornøyd med møtet og ser frem til å komme igang med arbeidet.

Med seg som nestformann fikk Lien, Andreas Gravdahl. I likhet med Lien ser han frem til å skape enda mer aktivitet og engasjement. -Jeg er sikker på at vi kommer til å få til masse bra. Det blir flott å kunne komme igang med enda flere aktiviteter og medlemsarrangementer, forklarer Gravdahl engasjert.

God kvinneandel

Det nye lokallagsstyret har en svært god kvinneandel, og dette helt uten kvotering. Hele fem av syv styremedlemmer er kvinner. Styremedlem Helene Aas Kristiansen synes dette er veldig morsomt, og mener dette er et bevis på at jenter er dyktige og ikke trenger å kvoteres inn i styrer. -Dette bare viser at vi jenter er flinke og kan stå på uten at vi får vervene opp i hendene, sier Kristiansen engasjert.

Fra venstre på øverste bilde: Caroline Daviknes (styremedlem), Helene Aas Kristiansen (medlemsansvarlig), Joakim Jacobsen Lien (formann), Rebecca Holder Christoffersen (kasserer), Andreas Gravdahl (nestformann) og Camilla Jensen Brustuen (styremedlem). Selma Madeleine Undbekken (styremedlem) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

FrP sørger for lærerevaluering i Horten!

1. vara til kommunestyret for Horten FrP og vara til fylkesstyret i Vestfold FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud har fremmet forslag i Horten kommunestyre for at elever i Horten kommune skal evaluere sin egen undervisning og lærerne sine. .Viktig FrP-politikk i praksis, sier Svendsrud.

Her kan du lese artikkelen skrevet av journalist Guri Larsen.

Hentet fra Gjengangerens papirutgave 07.10.12:

– Dette handler ikke om å sparke lærere, men å kartlegge hvordan det står til med undervisningen i kommunens skoler. Vi ønsker å innføre en ordning som den elever i videregående skole benytter i dag. Verktøyet «Respons» evaluerer undervisningens kvalitet og lærerens engasjement. Når elevene har gitt karakter fra èn til seks, blir resultatene tatt opp i klassen med læreren, for å diskutere forbedringstiltak. Frp har tiltro til at også elever i niende klassetrinn kan evaluere på denne måten.

BJØRN-KRISTIAN SVENDSRUD sier dette. Forslaget fra Frp er allerede lansert i kommunestyret, og besluttet oversendt kommunens skolebyråkrater. I Frp- forslaget heter det at:

«Kommunestyret ber administrasjonen implementere en prøveordning med undervis- ningsevaluering i grunnskolen i Horten kommune med frist til skolestart 2013 inn i neste kvali- tetsmelding for grunnskolen.»

Svendsrud hevder forslaget er nyttig og fornuftig av flere årsaker:

– Vi har altfor lite grunnlag for å vite om opplæringen i grunnskolen i Horten er god nok. Jeg sier ikke at den er dårlig, men problemet er at vi vet ikke om den er verken god eller dårlig.

FRP-POLITIKEREN FORTSETTER:

– Som kommunepolitikere er vi arbeidsgivere, men også ansvarlige for å sikre elevers rett til god undervisning i grunnskolen. Ulike undersøkelser nasjonalt og internasjonalt viser at resultatene i norske skoler er altfor dårlige. Og vi har et problem med at elever dropper ut av skolen. Da bør vi evaluere undervisningen på et tidlig tidspunkt for å forebygge.

Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP) er svært godt fornøyd med at kommunestyret i Horten vedtok å oversende forslaget hans til administrasjonen.

Bjørn-Kristian Svendsrud mener dessuten at Horten kommunes ressursbruk i skolen kan bli mer effektiv gjennom elevenes undervisningsevaluering. Fordi evalueringen kan avdekke lære- res behov for etter- og videreutdanning, for eksempel.

– SAMTIDIG VIL JEG få presisere at sammen med Høyre, Venstre og KrF er vi allerede i gang med å styrke skolebudsjettet i Horten. Dette gjør vi i flere år framover.

Frp mener man stadig får bre- dere støtte for ønsket om at lærere skal evalueres av elever. Svendsrud sier han registrerer at Høyre nasjonalt har saken på sitt program og at Ap vurderer det samme.

Han regner derimot med at forslaget vil få kritikk fra grunnskolelærere, forteller han.

– HVA SIER DU TIL lokale lærere som er skeptiske til å bli evaluert av sine elever, Svendsrud? – Til lærerne vil jeg si at gjør du en god jobb så har du ingenting å frykte. Gjør du en dårlig jobb, bør du være redd, og med rette. Men husk at i privat sektor er ansatte vant til å hele tida få sin innsats evaluert.

HORTEN KOMMUNE har ingen romslig økonomi. Har vi penger til å gjennomføre undervisningsevaluering?

– IT-seksjonen i rådhuset bør kunne sette opp undersøkelsen elektronisk. Dette vil ikke koste noe.

Frp er spent på hvilket arbeid kommunens skolebyråkrater nå gjør med det oversendte forsla- get om undervisningsevaluering. Partiet har godt håp om at en prøveordning blir realitet. Og hvis denne er vellykket, ønsker man å utvide ordningen til også å gjelde andre klassetrinn – inkludert barneskolen.

Undervisningsevaluering må utføres forskjellig fra klassetrinn til klassetrinn – det ser Frp som selvsagt. Men formålet skal likevel være det samme, nemlig kartlegging av hvordan det står til med undervisningen i Horten kommune.

-En trist dag for Vestfoldelevene

Så er det klart, det blir innført parkeringsavgift på de “bynære” videregående skolene i Vestfold. -En trist dag for Vestfoldelevene, sukker fylkestingsrepresentant Leif Christian Hunskaar.

På dagens møte i fylkestinget ble avgiften innført, og den kommer raskere på plass enn først foreslått. -Krf, Venstre, Sp, Ap og SV fremmet i fylkesutvalget tidligere denne uken, et forslag om at avgiften skulle innføres innen 01.08.13. Dette ble i dag dessverre vedtatt, forteller Hunskaar.

Det er i første omgang såkalte bynære skoler som får avgiften. Det vil da si Greveskogen, Færder, Horten, Sandefjord og Thor Heyerdahl videregående skoler.

Fylkestingsrepresentant Hunskaar kjempet til siste slutt mot avgiften og det var ikke mye om å gjøre at kampen lyktes. Avgiften ble innført med knappes mulig margin, nemlig 20 mot 19 stemmer. -Det er utrolig synd at resultatet ble slik, men sånn går det når de andre partiene svikter elevene og de ansatte totalt, uttrykker Hunskaar engasjert.

Frykter konsekvensene
Hunskaar frykter hvilke konsekvenser dette kan få for elever og lærere. I dagens utgave av Sandefjords Blad advarte både lærere og elever mot innføringen av avgiften. De andre partiene overså dette og sørget for innføring av avgiften. -Dette vil ikke føre til noe drastisk nedgang i antall biler, men heller føre til villparkering og trafikkaos i nærområdene, sier Hunskaar.

Han legger også til at en undersøkelse av forholdene før og etter innføring av parkeringsavgift på fylkeshuset viser at nesten like mange kjører bil, men at mange flere heller velger å parkere andre steder i byen. -Det eneste dette vedtaket medfører er en dyrere og vanskeligere hverdag for elever og ansatte, ikke noe bedre miljø, uttaler Hunskaar.

Hunskaar synes også det kan bli spennende å se hvordan det skal gå når 100-200 elever skal betale parkeringsavgiften mer eller mindre samtidig på morgenen. -Her lukter det fullstendig kaos, anmerkninger og mange som kommer for sent til timen, det er utrolig synd for elevene, sier Hunskaar.

Kampen er ikke over
Hunskaar sier samtidig at kampen mot parkeringsavgiften ikke er over. -Nå er det vedtatt, men jeg håper alle elever fortsetter kampen mot avgiften, det skal i alle fall vi, avslutter Hunskaar.

FrP mot parkeringsagift på VGS

Fylkesformann Leif Christian Hunskaar har denne uken leserinnlegg i Vestfoldavisene om innføringen av parkeringsavgift på de videregående skolene i Vestfold. -FrP er på lag med de ansatte og elevene, skriver Hunskaar.

Saken er oppe til behandling i fylkestinget i dag, les innlegget under.

Parkeringsavgift ved de videregående skolene i Vestfold står i fare for å bli innført dersom Ap, SV, Venstre, Sp, og KrF får det som de vil i fylkestinget 27. september.

Skolene, ansatte og flere elever har nå uttalt seg, dette vil de ikke ha. FrP er på lag med elevene og de ansatte. Vi vil ha en skole som best mulig tilrettelegger for skolens elever og ansatte. FrP vil at eleven skal få mest mulig tid til å fokusere på utdanningen, og det får de ikke med SV sin nye avgift.

At skoleelever har lite å rutte med er ikke noe nytt, og nå vil skolepartiet SV og tidligere nevnte partier straffe elevene som må ta bil til skolen, ved å ta 3000,- i avgifter per år. Avgiften vil smerte, men mange vil likevel fortsette som før, mens andre vil parkere i nærområdene hvor det er gratis. Erfaringer gjort fra fylkeshuset viser at parkeringsavgift har liten effekt.

Til tross for at elever og ansatte får mindre å rutte med og lengre reisetid hver dag vil SV og resten av partiene likevel gjennomføre tiltaket av hensyn til miljøet.

Det de glemmer er at ungdom allerede er flinkest til å gå, sykle og til å reise kollektivt. Av alle reisende hver skoledag utgjør reisende til skole med egen bil ca. 0,8%. Det er altså her SV skal utrette sin miljøpolitikk, ved å ta fra en av de aldersgruppene som har minst fra før.

Det er feil å straffe de som allerede er flinkest til å bruke andre transportmetoder. FrP stemmer nei til denne avgiften og håper de andre partiene tar etter, det er ingen skam å snu.

Leif Christian Hunskaar

Fylkestingsrepresentant

Vestfold FrP

Vil du følge behandlingen av saken om innføring av parkeringsavgift live fra fylkestinget? Trykk her for livestreaming!

Nytt styre i Sande og Svelvik FpU

Mandag 17. september avholdt Sande og Svelvik FpU sitt årsmøte og valgte nytt styre. Svelvikingen Edvard Cook Tansøy (18) ble gjenvalgt som formann og fikk med seg Sandeguttene Jørgen B. Elstad (16) og Kristoffer Weimoth (17) som nestformenn.

Kristoffer Weimoth er glad over å bli valgt, men har stor respekt for oppgaven som møter han i vervet som politisk nestformann og medlemsansvarlig.

Dette var helt i tråd med valgkomitéens innstilling, leder i valgkomitéen Daniel Aas er godt fornøyd med at innstillingen ble fulgt. Alle kandidatene hadde på forhånd gått gjennom lange og tøffe intervjurunder og innstillingen ble sendt ut på høring blant medlemmene. -Etter høringer og intervjuer var det liten tvil om vår innstilling til styre, og det ser ut til at årsmøtet var enig med oss, sier Aas godt fornøyd.

Den gjenvalgte formann Tansøy er veldig fornøyd med sitt nye styre og håper de kan fortsette det gode arbeidet som har blitt lagt ned i perioden som har gått. –Vi må stå på og sørge for at vi blir enda mer synlige i lokalmiljøet enn vi har vært i inneværende periode. Særlig frem mot stortingsvalget i 2013, slår Tansøy entusiastisk fast.

Nyvalgt organisatorisk nestformann og kasserer Jørgen B. Elstad gleder seg til å ta fatt på de nye oppgavene og ser frem til et år med masse aktivitet. –Dette blir et kjempespennende år og jeg ser frem til å samarbeide med det nye styret.

Weimoth nevnte blant annet i sin prestasjonstale at han har brukt mye tid på å sette seg inn i FpUs manifest og lese om politikk.-Dette har gjort at jeg gleder meg til å kjempe for denne politikken, forteller Weimoth Engasjert.

Mens avtroppende kasserer Daniel Aas (t.h.) er mest opptatt av å smile til kameraet, virker det som påtroppende kasserer, Jørgen B. Elstad tenker over det viktige og ærefulle oppdraget med å styre Sande og Svelvik FpUs finanser under overrekkelsen av bankbrikken.

Avtroppende organisatorisk nestformann og kasserer, Daniel Aas ønsker sin etterfølger Jørgen B. Elstad, lykke til. -Jeg er overbevist om at lokallaget kommer til å bli godt drevet i tiden fremover. Jeg ønsker å spesielt å ønske min nye etterfølger lykke til med arbeidsoppgavene, sier Aas med en tåre i øyekroken.

Kontaktinfo til det nye styret kan du finne her

Månedens FpUer for juni

På Vestfold FpUs medlemskveld i Tønsberg som handlet om medlemsverving, ble månedens FpUer for juni kåret. Vinneren ble Kristoffer Weimoth fra Sande. -Utrolig morsomt, var Sandeguttens første kommentar.

Weimoth var meget aktiv i forbindelse med Vestfold FpUs skolebesøk som ble arrangert i juni. Til tross for at han ikke hadde noen formelle verv i FpU-sammenheng deltok han på nesten alle skolebesøk i hele juni! -Dette er en innsats vi setter stor pris på, denne prisen er vel fortjent, forteller medlemsansvarlig og prisutdeler André Bråthen.

Ikke bare deltok Weimoth, men han var også en konstant motivator og gledesspreder på skolebesøkene, han snakket med elever og vervet mange nye medlemmer. For å sette prikken over i’en fulgte han også medlemmene godt opp etter skolebesøkene. -Dette er et godt eksempel på at det å verve kun er halve jobben, og at det er viktig å drive oppfølgning i etterkant, sier en godt fornøyd Bråthen.

Etter prisutdelingen vanket det stor applaus fra salen og tilrop som “fantastisk jobbet, Kristoffer” og “utrolig fortjent”. -Dette er ord som varmer og motiverer til enda større innsats, avslutter en stolt Weimoth.

Vil ha forhåndsstemming på VGS

Leif Christian Hunskaar (FpU), har i dagens møte i hovedutvalg for utdanning i Vestfold stilt spørsmål om mulighetene for å kunne ha forhåndsstemming ved de videregående skolene i Vestfold ved stortingsvalget. -Jeg håper dette kan la seg gjennomføre, det vil i så fall være bra for demokratiet, sier Hunskaar håpefullt.

Spørsmålet vil bli behandlet av utdanningsdirektøren i Vestfold. Bakgrunnen for Hunskaars forslag er et ønske om mer demokrati og høyere valgdeltagelse blant ungdom. -Vi har den siste tiden sett et økt ungdomsengasjement, likevel burde vi hatt enda høyere valgdeltagelse blant unge enn sist, forklarer Hunskaar som også er formann i Vestfold FpU.

Fylkestingsrepresentanten fra FrP mener det er helt avgjørende for demokratiet at ungdom bruker stemmeretten, da særlig unge. -Ungdommen er fremtiden, derfor er det også viktig at de benytter seg av stemmeretten for å forme nettopp den fremtiden, sier Hunskaar engasjert.

Handler om tilrettelegging

Hunskaar mener det er viktig å legge tingene til rette for ungdommen som skal stemme. -En god måte å legge til rette på er å gi mulighet for å forhåndsstemme i forbindelse med skolevalgene som gjennomføres på skolene uansett, mener Hunskaar.

Hunskaar forteller også at dette tidligere har blitt praktisert ved enkelte skoler, men han tar nå til orde for at dette gjennomføres ved alle fylkets videregående skoler. -Dette er et enkelt tiltak, som kan bidra til å øke valgdeltagelsen blant ungdom. Det er nå på tide å få til en ordning på alle skolene, avslutter Hunskaar.

Nei til parkeringsavgift på VGS

Fylkesformann i Vestfold FpU, Leif Christian Hunskaar, var nylig i radiodebatt mot SVs Ivar Ramberg om innføring av parkeringsavgift på videregående skoler i Vestfold. -Et forkastelig forslag, slår Hunskaar fast.

Saken om parkeringsavgift ved de videregående skolene i Vestfold har vært oppe til behandling i fylkestinget tidligere i år. Det endte med at saken ble sendt tilbake på høring. Administrasjonen har nå kommet med et nytt forslag til vedtak i saken som kommer opp i Fylkestinget 27. september. -Det nye forslaget er enda verre enn det forrige, forteller Hunskaar oppgitt.

Forslaget til fylkesrådmannen innebærer at såkalte “bynære” skoler skal innføre parkeringsavgift ved skolene i løpet av de tre neste årene. Dette vil ramme Greveskogen, Færder, Thor Heyerdahl, Sandefjord og Horten videregående skoler. -Dette er totalt uakseptabelt, administrasjonen tror tydeligvis at miljøet skal reddes ved å innføre en avgift for elevene, sier Hunskaar som er skuffet over forslaget.

Ikke overraskende er SV blant forslagets støttespillere, dette gav også fylkestingsrepresentant Ivar Ramberg (SV) inntrykk av i forrige ukes radiodebatt. Han mente forslaget ville bidra til lavere klimagassutslipp og et bedre miljø. -Det som er viktig i denne saken er ikke miljø, men elevene. Saken her er at “skolepartiet” SV ønsker å straffe de som møter på skolen og bidra til økt frafall, kontret Hunskaar direkte på NRK-Vestfoldsendinga.

Hunskaar var tydelig oppgitt over konsekvensene dette ville få for elevene, og kunne heller ikke forstå SVs miljøargument. -Det fremstår som dette tiltaket skal redde verden. Da er det jo litt morsomt at skoleelever som kjører bil til skolen ikke engang utgjør en prosent av antall reisende i Vestfold, forklarer Hunskaar som også henviser til at ungdom er blant de beste både på bruk av kollektivtransport, sykkel og egne bein som fremkomstmiddel.

Hunskaar, som også er fylkestingsrepresentant for FrP håper han nå en gang for alle får fylkestinget med på å si nei til dette elevranet og lærerlønnskuttet. Innføring av parkeringsavgift ville rammet både lærere og elever veldig skjevt, jeg synes man skal sette pris på at elevene faktisk møter opp på skolen, fremfor å nærmest bøtelegge dem for å møte opp, avslutter Hunskaar.

Vervekampanje

Verv medlemmer til FpU og du kan vinne gavekort på 500,- kroner!

Denne høsten arrangerer Vestfold FpU vervekampanje blant sine medlemmer. I perioden 20. august til 30. september vil alle som verver betalende medlemmer bli med i konkurransen om gavekort på 500 kroner i FpU eller FrPs nettbutikk. Den personen som verver flest medlemmer blir vinner.

Regler:

  • Alle vervede medlemmer i perioden 20.08.12 – 30.09.12 teller med på konkurransen
  • Send innmeldingen til braathen@fpu.no
  • Kun betalende medlemmer teller
  • Betaling må være registrert innen 15. oktober

Vinneren kåres på vår lokale tillitsmannskonferanse.

Se hele invitasjonen her.

Ønsker du å bli medlem i FpU? Klikk deg inn her, og meld deg inn i dag!